Lustgas kan vara ett alternativ till epidural för att minska födelse smärtor. Låt oss se hur det fungerar och vad är fördelar och eventuella biverkningar.
Vad skrattar gas och vad är det för i leveransrummet?

Läs också: Här kan du köpa billiga lustgaspatroner i Stockholm
Läs också: Billigast lustgaser köper du här
Läs också: Här bästa lustgas butiken i Stockholm

Angett för ett par år i vissa Sverigeska förlossningsrum är lustgas patroneren en ofarlig gas som inhaleras under arbetet, gör att du kan lindra smärtan av sammandragningar och ansiktsfödsel med mindre ångest.

Läs också: Jämför lustgas butiker här
Läs också: Vart du hittar billiga lustgas patroner online
Läs också: Lustgas patroner som är billiga att köpa

Det är just kväveoxid, en gas som har en mild euforiserande, anxiolytisk och analgetisk effekt. I leveransrummet används emellertid kväveoxid aldrig ren, men blandas vid 50% med syre.

Läs också: Här köpte vi billiga lustgas patroner på nätet
Läs också: Jämförelse av billiga lustgas patroner med hemkörning
Läs också: Här köper du billigast lustgas tuber i Stockholm!
Läs också: Sveriges billigaste lustgas patroner

“Det har varit känt i hundratals år i det medicinska området och används varje dag i narkos, för att minska koncentrationen av andra mer kraftfulla växthusgaser, men med tyngre biverkningar”, förklarar Edoardo Calderini, chef för den operativa enheten för anestesi och återupplivning av Mangiagalli obstetrisk-gynekologiska kliniken i Milano.

I obstetrik kan det betraktas som ett intressant alternativ till epidural, mjukare och mindre invasiv, men det måste sägas att det är lite mindre effektivt.

Föda med lustgaspatroner